foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim! „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” John Lubbock

Szkoła Podstawowa Nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Zaproszenie

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. M. Skłodowskiej  - Curie 16

08 - 300 Sokołów Podlaski

tel.  025-781-64-24

fax  025-781-64-24

tel. kom.  +48 605 358 588

 

 

Logo dawnego gimnazjum

Godło

ABC WYCHOWANKA ŚWIETLICY


1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
5. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
6. Biorę aktywny udział w zajęciach.
7. Nie biegam, nie krzyczę, nie śmiecę.
8. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
9. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
10. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
11. Dbam o porządek w sali.
12. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
13. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
14. Szanuję cudzą i swoją własność.
15. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
16. Dbam o higienę osobistą.
17. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
18. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
19. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica w naszej szkole czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30.

Nauczyciele świetlicy:
- Marzenna Nurzyńska
- Maria Janista
- Izabela Kobylińska
- Anna Ogórek
- Olga Rusinek
- Małgorzata Jurczak
- Patrycja Michałowska
- Grażyna Murawska
- Agata Witkowska

     Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną. Obejmuje opieką wszystkich uczniów, którzy spędzają tu czas, czekając na rodziców, na zajęcia lekcyjne, na dojazd do domu, czy też nie uczęszczają na lekcje religii lub wychowania fizycznego. Do świetlicy przychodzą wszyscy, którzy chcą miło i ciekawie spędzić czas.

     Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców lub opiekunów. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodzice zobowiązują się do wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu lub jego odbiór przez inne osoby.
Główne cele realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:
zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu;
- organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku i ciekawe spędzanie czasu wolnego;
- rozwijanie zainteresowań i pogłębianie zdolności dzieci i młodzieży;
- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
- wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie

     W świetlicy organizowane są zajęcia kół zainteresowań: plastycznego, teatralnego, polonistycznego, matematycznego, sportowego. W ramach udzielania uczniom wsparcia dydaktycznego organizowana jest pomoc przy odrabianiu prac domowych.

Stołówka szkolna

*Zapisy na obiady-w świetlicy na podstawie karty zgłoszenia (karta dostępna w świetlicy szkolnej)

*Obiady w szkole wydawane są w systemie dwuzmianowym: 11.20 - 11.35 (klasy I i III SP) oraz 12.20-12.35 (V, VII SP, II,III GIM)

*Cena jednego obiadu dwudaniowego wynosi: dla uczniów klas I,III,V SP - 4,50zł,; dla uczniów klas VII SP, II, III GIM - 5,00zł.

*Wpłaty za obiady przyjmowane są w świetlicy szkolnej-najpóźniej do 15-go, każdego miesiąca.

  Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

Godziny

Poniedziałek

7.30-16.30

Wtorek

 7.30-16.30

Środa

  7.30-16.30

Czwartek

 7.30-16.30

Piątek

 7.30-16.30 

2019 Copyright Szkoła Podstawowa Nr 6 Rights Reserved